Ieder van de aan het kantoor verbonden advocaten richt zich in zijn of haar praktijk op een aantal specifieke, veelal met elkaar verwante rechtsgebieden. Daarbij geldt als uitgangspunt, dat het kantoor voor al die rechtsgebieden tenminste twee advocaten met goede kennis en ervaring beschikbaar heeft. Dat werkt kwaliteitsbevorderend en waarborgt de continuïteit in de behandeling van zaken.

De lijnen bij Stein Advocaten Zwolle zijn kort. Daardoor is het mogelijk om snel kennis uit te wisselen en bijstand van kantoorgenoten in te roepen, wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is. Kwaliteit, snelheid en efficiency zijn de sleutelwoorden die het karakter van de dienstverlening bepalen.

Alle medewerkers zijn sterk maatschappelijk geörienteerd en betrokken en stellen het belang van de cliënt, diens onderneming of instelling centraal. Vanzelfsprekend is het kantoor goed geoutilleerd en beschikt het over de modernste communicatiemiddelen.