Het recht dat betrekking heeft op de verhoudingen tussen de contractspartijen onderling. Die verhoudingen zijn gebaseerd op gesloten overeenkomsten. Het overeenkomstenrecht betreft de verplichtingen die bij het afsluiten van de overeenkomst voor partijen over en weer zijn ontstaan.

Onderwerpen die in verband daarmede in het rechtssysteem worden geregeld zijn ondermeer: de totstandkoming van de overeenkomst, de vormvereisten, de uitleg van de overeenkomst, de redelijkheid en billijkheid met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, de vernietiging en ontbinding van de overeenkomst, de opschortingsrechten, de wanprestatie en de gevolgen daarvan, de verjaring en de wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

Advocaten Overeenkomstenrecht