Ondernemingsrecht, ook wel handelsrecht genaamd, is een onderdeel van het recht dat betrekking heeft op verhoudingen in het economisch verkeer.

Zo behelst het ondernemingsrecht regels voor de eenheden waaruit het bedrijfsleven is opgebouwd, ondermeer de diverse ondernemingsvormen. Die regels zien dan op de structuur en inrichting van de ondernemingen. Daarnaast zijn er regels voor het onderlinge verkeer tussen de ondernemingen, alsmede voor het verkeer met anderen, waarvan te noemen de handelspartijen. Het ondernemingsrecht beslaat derhalve enerzijds de structuur en inrichting van de ondernemingen zelf en anderzijds de commerciële transacties met derden, de handelspartners. Een uitwerking daarvan vormt het contractenrecht.

Advocaten Ondernemingsrecht