Ons rechtssysteem kent een stelsel van milieubeleid en -wetgeving, opgezet om milieuverontreiniging en aantasting en eliminatie van natuur terug te dringen. Dit milieurecht in moderne zin, is nog steeds in beweging. In de ontwikkeling van de milieuwetgeving vormt het van kracht worden in 1993 van de Wet milieubeheer een mijlpaal. De Wet biedt een stelsel van milieubeleidsplannen en -programma`s en algemene regelgeving voor milieukwaliteitseisen. De Wet biedt ook harmonisatie, zoals op het gebied van handhaving (ambtelijk toezicht en bestuurlijke sancties). Daarnaast ziet de wetgeving op diverse vergunningsstelsels.