Het goederenrecht – ook wel aangeduid als zakenrecht – regelt de rechtsverhouding tussen rechtssubjecten en goederen, en omvat regels die betrekking hebben op de juridische status van goederen, waaronder het ontstaan, de verkrijging en het verlies van goederen, alsmede vestiging van beperkte rechten op die goederen.

De belangrijkste beperkte rechten, waarmee een goed bezwaard kan zijn, zijn pand en hypotheek, het recht van opstal, het vruchtgebruik en één van de verschillende erfdienstbaarheden, waaronder het recht van overpad. Ook het recht van eigendom – het meest exclusieve recht dat op een goed bestaat – maakt onderdeel uit van het goederenrecht.

Met uitsluiting van ieder ander kan de eigenaar van een zaak, die zaak vervreemden en door middel van het vestigen van beperkte rechten bezwaren. Daarentegen kan het eigendomsrecht beperkt zijn nu de eigenaar met rechten van derden rekening moet houden.

Bij het goederenrecht komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

  • Wie is eigenaar of bezitter?
  • Wie is beperkt gerechtigd?
  • Wat is de invloed van het beperkte recht?
  • Waarmee moet de eigenaar of beperkt gerechtigde bij de uitoefening van zijn recht rekening houden?
Advocaten Goederenrecht