Het gezondheidsrecht geeft voorschriften met betrekking tot de organisatie van de gezondheidszorg, waaronder regelingen met betrekking tot de medische beroepsuitoefening.

Er geldt een reeks van wetten met betrekking tot medische en aanverwante beroepen. In het gezondheidsrecht worden diverse onderwerpen behandeld, waarvan ondermeer te noemen het medisch tuchtrecht, de geneesmiddelenwetgeving, de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de gedwongen opneming, de problematiek van voortplanting en erfelijkheid, de aansprakelijkheid van de arts, het systeem van tarieven gezondheidszorg en de gezondheidsrechtspraak van bijvoorbeeld het Scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen.