Het erfrecht regelt de overgang van het vermogen van een overleden persoon op één of meer andere personen.

Deze erfgenamen worden door de wet of door een testament aangewezen. Een testament kan ook de toezegging van iets anders dan het vermogen inhouden, een dergelijke toezegging wordt als legaat aangeduid. Een erflater kan ook een stichting tot erfgenaam benoemen.

Advocaten Erfrecht