Het bouwrecht betreft het stelsel van regels ter zake van de juridische begeleiding van het bouwen. Tot dit stelsel worden ondermeer regels gerekend met betrekking tot het architectenrecht en het aannemersrecht. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de architect en/of aannemer vormen de hoofdmoot. Naast regelgeving omtrent het bouwen in regie is er een omvangrijk rechtsstelsel ontstaan rondom het bouwen op grond van de aannemingsovereenkomst. Diverse onderwerpen uit dat rechtsstelsel worden behandeld, waaronder: de aanbesteding, de toepasselijke administratieve voorwaarden, de contractstukken, de verplichtingen van de aannemer, het meer- en minderwerk, de vastlegging van de toestand van het werk bij problemen, en de oplevering van het werk.

Bij geschillen wordt de behandeling en beslechting daarvan vaak in arbitrage afgedaan, bijvoorbeeld door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De bevoegdheid van de Raad is vaak vastgelegd in de toepasselijke administratieve bepalingen, zoals bijvoorbeeld de UAV bepalingen.

Advocaten Bouwrecht