Valt hagelschade door zeer grote hagelstenen onder door de verzekering gedekte stormschade?

Aan Rechtbank Midden-Nederland is de vraag voorgelegd of hagelschade aan de bedrijfsgebouwen van een pluimveebedrijf, welke schade was veroorzaakt door hagelstenen met een doorsnede tot 10 centimeter, onder de verzekering is gedekt als stormschade. Lees verder

De bewoner moet bewijzen dat hij rechtmatig in de huurwoning verblijft

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 30 juni 2017 geoordeeld dat het aan de bewoner is om te bewijzen dat hij rechtmatig in de huurwoning woont, indien de verhuurder een vordering tot ontruiming instelt op de grond dat de bewoner zonder recht of titel in de huurwoning verblijft. Lees verder

Nieuwe wet biedt aanvullende optie in de strijd tegen woonoverlast

Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem, waaraan soms moeilijk een einde kan worden gemaakt. De nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast biedt een aanvullende optie in de strijd tegen deze overlast. Lees verder

De werknemer die ontslag neemt: weet u het zeker?

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. De werkgever kan bijvoorbeeld de werknemer ontslaan met een ontslagvergunning van het UWV of toestemming van de kantonrechter, Lees verder

Aansprakelijkheid makelaar jegens koper voor onjuist vermeld woonoppervlakte

Het Hof Amsterdam heeft recent geoordeeld dat een makelaar aansprakelijk is jegens de koper vanwege de vermelding van een woonoppervlakte die niet juist is en in strijd is met de meetinstructies van de NVM. De makelaar komt geen beroep toe op exoneraties. Lees verder

Compensatie werkgevers voor transitievergoeding zieke werknemer

Slapend dienstverband

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werd de transitievergoeding onderdeel van het arbeidsrecht. Werknemers die tenminste twee jaar in dienst zijn geweest, hebben recht op een vergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Lees verder

Langdurig zieke werknemers houden recht op een transitievergoeding.

Wel worden hun werkgevers gecompenseerd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Lees verder

Huurwoning in de vrije sector en bemiddelingskosten

Huurders in de vrije sector kunnen erover meepraten: vrijwel altijd maakt de verhuurder gebruik van een tussenpersoon, zoals bijvoorbeeld een makelaar. Meestal worden door deze tussenpersoon kosten in rekening gebracht als de huurder de woning van zijn keuze wil gaan huren. Lees verder

Werkgevers opgelet: zijn uw werknemers wel voldoende verzekerd bij verkeersongevallen?

Voor allerlei organisaties moeten medewerkers regelmatig zakelijke ritten maken. Als er dan ongelukken plaatsvinden, komen er allerlei juridische vragen op over de schade. Eén van de vragen die vaak wordt gesteld is of de werkgever aansprakelijk is voor schade die uit verkeersongelukken voortvloeit die onder werktijd hebben plaatsgevonden. Lees verder