Valt hagelschade door zeer grote hagelstenen onder door de verzekering gedekte stormschade?

Aan Rechtbank Midden-Nederland is de vraag voorgelegd of hagelschade aan de bedrijfsgebouwen van een pluimveebedrijf, welke schade was veroorzaakt door hagelstenen met een doorsnede tot 10 centimeter, onder de verzekering is gedekt als stormschade. De schade was ontstaan toen in juni 2016 noodweer over de streek trok waar de pluimveehouder zijn bedrijf heeft. Er was een zware onweersbui van het type dat men ‘supercel’ noemt, met zeer grote hagelstenen. De Rechtbank is van oordeel dat schade door grote hagelstenen in bepaalde gevallen onder stormschade kan vallen.

De feiten

De pluimveehouder had zich niet afzonderlijk verzekerd voor schade aan zijn bedrijfsgebouwen veroorzaakt door hagel. Stormschade viel wel onder de dekking van zijn opstalverzekering. Stormschade was in de polisvoorwaarden gedefinieerd als schade veroorzaakt door “storm en door die storm vallende of bewegende voorwerpen.”  Storm was gedefinieerd als “wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger).”

Valt een ‘supercel’ onder storm?

De Rechtbank heeft eerst geoordeeld dat het gangbaar is om ook extreem grote hagelkorrels aan te duiden als hagel. Naar het oordeel van de rechter verwijst “windkracht 7” onmiskenbaar naar de schaal van Beaufort, ook al wordt die schaal niet genoemd in de polisvoorwaarden.  In normaal taalgebruik, zoals vastgesteld door Van Dale, is een storm hevige wind die enige tijd aanhoudt. Met andere woorden, een windstoot van enkele seconden is in die zin geen storm, zo heeft de Rechtbank geoordeeld. Wat niet voldoende is, is dat de hagelstenen zijn ontstaan in verband met harde wind bovenin de ‘supercel’. Wie zich verzekert tegen storm, denkt daarbij aan storm op aarde, op het niveau waar men leeft en niet aan harde wind een paar kilometer hoger. De meeste mensen zullen niet eens weten dat hagel samenhangt met luchtstromen op die hoogte. Er is naar het oordeel van de Rechtbank dan ook gaan reden waarom de pluimveehouder erop mocht vertrouwen dat de stormschadeclausule hem ook dekking zou geven tegen schade aangebracht door een verschijnsel zoals de ‘supercel’.

Valt hagelschade onder schade ontstaan door voorwerpen die door storm vallen of bewegen?

Tot slot buigt de rechtbank zich over de vraag of de schade valt onder schade ontstaan door voorwerpen die door storm vallen of bewegen. De  Rechtbank overweegt als volgt: “Dat de hagelstenen vielen, is duidelijk, maar dat wordt veroorzaakt door de zwaartekracht en niet door de wind. Wanneer hagelstenen door de wind zijwaarts bewogen worden en horizontaal inslaan, kan dat mogelijk wel als stormschade beschouwd worden.” De Rechtbank geeft de pluimveehouder vervolgens de kans om te onderbouwen dat (een deel van) de schade het beeld van stormschade vertoont, bijvoorbeeld doordat de hagel die de schade heeft toegebracht zodanig door de wind werd bewogen dat daardoor schade is ontstaan die niet zou zijn ontstaan wanneer de hagel min of meer verticaal was gevallen.

Wat betekent deze uitspraak?

Wat wij uit deze uitspraak kunnen leren, is dat schade door hagelstenen in sommige gevallen kan vallen onder de dekking voor stormschade van bijvoorbeeld een opstalverzekering of autoverzekering, ook al bevatten de polisvoorwaarden geen dekking voor schade als gevolg van hagel. In dat geval moet echter wel kunnen worden aangetoond dat de schade is ontstaan doordat de hagelstenen horizontaal zijn ingeslagen of de schade op een andere manier het beeld van stormschade vertoont.

Heeft u hagelschade en wijst de verzekeraar dekking af?

Heeft u schade aan uw bedrijfspand of huis als gevolg van inslaande hagelstenen of heeft u schade opgelopen aan uw auto en caravan tijdens uw vakantie aan het Gardameer en wijst de verzekeraar uw claim af ondanks dat stormschade is gedekt? Wij bekijken graag voor u of wij alsnog mogelijkheden zien om de hagelschade onder de verzekering vergoed te krijgen en staan u daarin graag bij. U contact daarvoor telefonisch contact opnemen met ons kantoor via 038 421 5221 of door te mailen naar info@steinadvocatenzwolle.nl

Advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht